Xuôi theo dòng chảy của thời đại số

Sử dụng phương thức số cho giải quyết những vấn đề của cuộc sống

Xuôi dòng sẽ gặp thuận lợi

Bài mới đăng

Vai trò kiến tạo của Hải Khang

Thật là may mắn và vinh dự khi Boss Hải Khang được sống với Nghề nghiệp kỹ thuật số, và được làm những công việc mình yêu thích

Lĩnh vực kỹ thuật số mang đến những cơ hội to lớn cho giải quyết các vấn đề của xã hội và con người trên quy mô lớn, với tốc độ nhanh chóng và vô cùng tiện lợi.

Boss Hải Khang trên cơ sở nhận thức được thời đại mình đang sống, lại sẵn có kỹ năng và tài nguyên số đã mang ra để hậu thuẫn cho sự phát triển của cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức.

Boss Hải Khang tự nhắn với chính mình là khi mình làm được những công việc nêu trên thì mình đã hưởng ứng được chủ trương lớn của chính phủ đối với lĩnh vực số là “Không để ai bị bỏ lại phía sau”

Phương pháp luận giải quyết vấn đề

Boss Hải Khang xây dựng hạ tầng kỹ thuật số gồm có

  • Kho ứng dụng, và tiện ích số
  • Các cuốn sổ tay hướng dẫn kỹ năng số: đưa phương thức số vào trong cuộc sống
  • Các sân chơi trực tuyến cho người dùng giải quyết các vấn đề của cá nhân, doanh nghiệp

Bản đồ hệ thống số

SIÊU HỆ THỐNG là nơi trình diễn các công nghệ số được phát triển bởi Hải Khang

SIÊU THÔNG MINH là nơi hướng dẫn khai thác lợi ích từ hệ thống số được Hải Khang phát triển

Tìm hiểu thêm về Hải Khang, mời bạn truy cập trang cá nhân …

Kỹ sư Nguyễn Tiến Trình chế tạo một nhân vật siêu anh hùng đặt vào trong thế giới số, vị siêu anh hùng này có tên Hải Khang – thần bảo hộ cho sự phát triển trường tồn của Đại Trình thế giới

Hải Khang xây dựng cương lĩnh phụng sự trên tinh thần của các vị thánh bảo hộ: thánh Gióng, thánh George, ma lợi chi thiên Bồ tát, tam diện Quán âm, thiên thủ thiên nhãn quán thế âm Bồ tát